Jaarrekening

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt door het bestuur gebruikt om (financiële) verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, zoals: aandeelhouders, investeerders, banken, werknemers en de Belastingdienst. De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van de jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming moet kunnen worden gevormd.

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • De balans per 31 december van het boekjaar.
 • De winst- en verliesrekening (resultatenrekening van het afgelopen boekjaar)
 • Een toelichting op beide. De grootte van deze toelichting is weer afhankelijk van het soort onderneming. Bij een kleiner bedrijf bestaat deze toelichting doorgaans uit een beschrijving van de wijze waarop de balans tot stand is gekomen.

Voor wie?

De Belastingdienst
Iedere ondernemer is het verplicht om financiële verantwoording aan de Belastingdienst af te leggen. Meestal worden de gegevens uit de jaarrekening overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Deze aangifte bestaat uit een balans en een resultatenrekening.

Externe financier (bank/crowdfunding)
Als je geld hebt geleend van een externe financier, zoals de bank of d.m.v. crowdfunding, dan moet je hier elk jaar financiële verantwoording aan afleggen. De financier wil namelijk een soort van garantie zien en vraagt ieder jaar om de jaarrekening. Zo kan er worden bekeken hoe sovabel de onderneming is. Ook kan de financier dan meer zekerheid eisen als het slechter gaat met je bedrijf.

De volgende organisaties moeten een jaarrekening deponeren bij de kamer van koophandel:

 • B.V.’s
 • N.V.’s
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen.
 • V.O.F.’s en C.V.’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.
 • Verenigingen en stichtingen met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal €6 miljoen per jaar omzetten.
 • Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het land van herkomst.
 • Ondernemingen die vallen onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschap. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het land van herkomst.

Gevolgen van niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening;

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening kan nare gevolgen hebben voor de bedrijfseigenaren. In principe is het een economisch delict waarvoor boetes kunnen worden uitgedeeld van enkele duizenden euro’s. In de praktijk gebeurt dat echter nauwelijks. Mocht je echter failliet gaan, dan kun je als eigenaar – ondanks de gekozen rechtsvorm – persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de openstaande schulden, omdat het financieel inzicht niet op orde was.

Waarom?

Op basis van de jaarrekening kunnen voornoemde partijen weloverwogen financiële besluiten over uw onderneming nemen. Een jaarrekening maak je niet alleen omdat het verplicht is voor de belastingdienst en/of Kamer van Koophandel (KvK), je doet er ook zelf je voordeel mee. De balans en winst- en verliesrekening opstellen is namelijk belangrijk om financieel inzicht te krijgen. Als je op elk willekeurig moment onderstaande vragen kunt beantwoorden, weet je of je voldoende inzicht hebt om aan te geven hoe jouw bedrijf er daadwerkelijk voorstaat:

 • Loopt de bedrijfsomzet volgens planning?
 • Blijven de bedrijfskosten binnen de begroting?
 • Ontwikkelt de nettowinst zich goed?
 • Is er voldoende cashflow?
 • Betalen de debiteuren optijd?
 • Betaal jij de crediteuren optijd?
 • Zijn er voldoende orders en staan er voldoende offertes uit?

 

SELRES_446e0556-1336-43e2-b5f3-18818104d1e6